Bảo mật thông tin

Khi bạn cung cấp các thông tin cá nhân để góp ý hoặc gửi bài để ban quản trị xét duyệt và đăng lên website thpt-phanboichau-daklak.edu.vn  thì chúng tôi sẽ đảm bảo tất các các thông tin này đều sẽ được bảo mật hoàn toàn và chỉ có bạn và chúng tôi biết.

  • Mục đích thu thập thông tin:

+ Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng và hoàn thiện hơn về website.

+ Bảo đảm quyền lợi về chiết khấu khi bài bạn gửi được xét duyệt và đăng tải lên website.

  • Hình thức bảo mật:

+ Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ thể trừ những trường hợp pháp luật đề ra quy định khác.

+ Không sử dụng các thông tin mà chủ thể cung cấp để tiết lộ cho bên thứ ba

+ Nếu trong trường hợp website bị hacker tấn công thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo và khắc phục kịp thời.

Tất cả những thông tin được thpt-phanboichau-daklak.edu.vn nêu ở trên sẽ được đảm bảo hoàn toàn để bất kỳ ai khi cung cấp cũng sẽ yên tâm và đồng thời phần nào đó góp phần tạo dựng nên một hệ thống thông tin cần thiết để gửi đến tất cả mọi người.